Nhờ anh chị tư vấn giúp em với ạ

  • Thread starter LÊ THỊ XIM
  • Ngày gửi
L

LÊ THỊ XIM

Sơ cấp
19/3/22
1
1
3
31
Công ty em thành lập năm 2018, có xin thuê đất để thực hiện dự án Xây dựng trung tâm thương mại. Tiền thuê đất trả hàng năm; thời hạn thuê 50 năm; bên e đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Hiện tại chi phí đền bù giải phóng mặt bằng e đang hạch toán vào tk 241; vậy ac cho e hỏi tháng 7/2021 bên e đã nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì e đã ghi tăng tscd và hạch toán NỢ TK 2113 - CÓ TK 241 Được chưa ạ. Hay e vẫn tiếp tục tập hợp các chi phí phát sinh khác như san lấp, xây dựng....vào 241 cho đến khi hoàn thành trung tâm thương mại và đi vào hoạt động mới ghi tăng tài sản cố định ạ.
Rất mong nhận được nhiều ý kiến tham khảo từ ac ạ
Webketoan Zalo OA
 
  • Like
Reactions: Nguyencongthuy
Trang tin Webketoan
Tấn Nguyễn Đỗ

Tấn Nguyễn Đỗ

Sơ cấp
5/1/22
31
14
8
32
Công ty em thành lập năm 2018, có xin thuê đất để thực hiện dự án Xây dựng trung tâm thương mại. Tiền thuê đất trả hàng năm; thời hạn thuê 50 năm; bên e đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Hiện tại chi phí đền bù giải phóng mặt bằng e đang hạch toán vào tk 241; vậy ac cho e hỏi tháng 7/2021 bên e đã nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì e đã ghi tăng tscd và hạch toán NỢ TK 2113 - CÓ TK 241 Được chưa ạ. Hay e vẫn tiếp tục tập hợp các chi phí phát sinh khác như san lấp, xây dựng....vào 241 cho đến khi hoàn thành trung tâm thương mại và đi vào hoạt động mới ghi tăng tài sản cố định ạ.
Rất mong nhận được nhiều ý kiến tham khảo từ ac ạ
*Tại điểm đ, khoản 2, Điều 4; khoản 1, Điều 9 và khoản 2, Điều 14, Thông tư số 45/2013/TT–BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính qui định:

“Quyền sử dụng đất không ghi nhận là TSCĐ vô hình gồm:

1. Thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì tiền thuê đất được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ tương ứng số tiền thuê đất trả hàng năm”.
2. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây:
  • Trường hợp đi thuê quyền sử dụng đất: TSCĐ khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuê tài chính).
  • TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâu dài hợp pháp”.

** Bạn tiếp tục treo các chi phí xây dựng KHÁC ở TK241, và đến khi hoàn thành dự án thì kết chuyển về Tài sản cố định.

Thân.
 

Xem nhiều