Những lưu ý dành cho cá nhân tự quyết toán thuế TNCN năm 2021

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
557
116
43
webketoan.com.vn
Một số lưu ý về thủ tục và nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2021 đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Theo lưu ý của Cục thuế TP. Hà Nội, đối với cá nhân cư trú phát sinh tiền lương, tiền công trong năm 2021, sẽ phải nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2021 nếu:

(i) Có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán trên 50.000 đồng.

(ii) Có số thuế nộp thừa cần xin hoàn hoặc bù trừ.

Tờ khai quyết toán thuế TNCN áp dụng Mẫu 02/QTT-TNCN, Phụ lục 02-1/BK-QTT-TNCN (nếu có đăng ký giảm trừ người phụ thuộc) ban hành kèm Thông tư 80/2021/TT-BTC, kèm theo bản chụp các chứng từ khấu trừ thuế, chứng từ đóng góp từ thiện... (nếu có).

Nơi nộp hồ sơ quyết toán là cơ quan thuế trực tiếp quản lý đơn vị chi trả thu nhập. Nếu có thay đổi nơi làm việc trong năm thì nộp tại cơ quan thuế quản lý đơn vị chi trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh.

Hạn chót nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2021 là ngày 4/5/2022. Riêng hồ sơ đề nghị hoàn thuế có thể nộp sau thời hạn này và không bị phạt.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
  • Like
Reactions: MINA
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều