Các khoản phụ cấp được miễn thuế TNCN

  • Thread starter Phần mềm Ubot
  • Ngày gửi
P

Phần mềm Ubot

Sơ cấp
22/3/22
2
0
1
25
Cùng tìm hiểu các khoản phụ cấp được miễn thuế TNCN theo quy định của pháp luật nhé!
dW7Q_nciJu8eNkxoWf1SiVgRjFzwdoR_OPLeFnQozG_sZY-tbbh0jKgyA0bMBtusNv5033diHMSIxdsIrfbLwADr1Ww2SkPi9djbDB31BWgiwnAwE4NAr8JyN_gjhxSuPGULzSB7

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC thì các khoản phụ cấp không tính thuế TNCN bao gồm như sau:
b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp. Trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:
b.1) Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần. Theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công
b.2) Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế. Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ
b.3) Phụ cấp quốc phòng, an ninh, các khoản trợ cấp đối với lực lượng vũ trang
b.4) Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm
b.5) Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực

b.6) Trợ cấp khó khăn đột xuất:​

Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội
b.7) Trợ cấp đối với các đối tượng được bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật.
b.8) Phụ cấp phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao.
b.9) Trợ cấp một lần đối với cá nhân khi chuyển công tác đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, hỗ trợ một lần đối với cán bộ công chức làm công tác về chủ quyền biển đảo theo quy định của pháp luật. Trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam. Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
b.10) Phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản.
b.11) Phụ cấp đặc thù ngành nghề
Anh chị tìm hiểu thêm tại đây : https://ubot.vn/xu-phat-xuat-hoa-don/
https://ubot.vn/thong-tu-80-2021-tt-btc-tom-tat-cac-diem-moi-can-luu-y/

Như vậy, các khoản phụ cấp được miễn thuế bao gồm​

  • Phụ cấp tiền cơm: Nếu công ty tổ chức nấu ăn cho người lao động thì được miễn toàn bộ, nếu không thì được miễn tối đa 730.000 đồng/tháng
  • Phụ cấp xăng xe, điện thoại, đi lại: Cái này thì phải xét bản chất nó có phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hay không. Nếu phục vụ kinh doanh thì miễn thuế TNCN, còn phục vụ cá nhân NLĐ thì phải tính thuế
  • Phụ cấp nuôi con nhỏ: Không được miễn thuế TNCN vì nó không nằm trong danh mục phụ cấp phía trên
#UBot #UBot_Invoice #akaBot #kế_toán #thông_tư78 #nghị_định15 #hóa_đơn_điện_tử #phần_mềm_kế_toán #phần_mềm_xử_lý_hóa_đơn
 
Webketoan PRO

Xem nhiều