kết chuyển lỗ và hạch toán

  • Thread starter tungthe
  • Ngày gửi
tungthe

tungthe

Guest
12/8/11
15
5
3
36
phu binh- thai nguyen
Xin chào mọi người. Mình có vấn đề như sau nhờ mọi người chỉ dẫn.
Năm 2019 + 2020 công ty mình lỗ 50 triệu. Năm 2021 sau khi lấy doanh thu trừ chi phí dương 10 triệu, tức lãi 10 triệu ( đang dư có911= 10 triệu). nhưng do 2 năm trước lỗ nên năm nay được chuyển lỗ. nên vấn đề mình muốn hỏi ở đây trên sổ sách và hạch toán như sau:
mình phải làm tiếp bút toán như nào: 1. nợ 911/ có 421= 10 triệu. đến đây là xong.
hay : 2. nợ 821 / có 3334= 2 triệu, nợ 911/c821= 2 triệu, nợ 911/c421 8 triệu. nếu như bút toán 2 thì phần có 3334 làm thế nào để triệt tiêu đi mà không phải nộp tiền thuế
lần đầu chuyển lỗ nên mình rối quá.
 
Trang tin Webketoan
T

tranbinh200780

Cao cấp
25/2/08
499
37
28
42
Thành Phố Hồ Chí Minh
Xin chào mọi người. Mình có vấn đề như sau nhờ mọi người chỉ dẫn.
Năm 2019 + 2020 công ty mình lỗ 50 triệu. Năm 2021 sau khi lấy doanh thu trừ chi phí dương 10 triệu, tức lãi 10 triệu ( đang dư có911= 10 triệu). nhưng do 2 năm trước lỗ nên năm nay được chuyển lỗ. nên vấn đề mình muốn hỏi ở đây trên sổ sách và hạch toán như sau:
mình phải làm tiếp bút toán như nào: 1. nợ 911/ có 421= 10 triệu. đến đây là xong.
hay : 2. nợ 821 / có 3334= 2 triệu, nợ 911/c821= 2 triệu, nợ 911/c421 8 triệu. nếu như bút toán 2 thì phần có 3334 làm thế nào để triệt tiêu đi mà không phải nộp tiền thuế
lần đầu chuyển lỗ nên mình rối quá.
Khi công ty lôc 02 năm trước đến 2021 lãi thì được chuyển lỗ 10 triệu nên không có đóng thuế nên không có bút toán 3334.Chỉ là cấn trừ lãi,lỗ
 

Xem nhiều