Thêm một số hướng dẫn về chính sách giảm thuế GTGT

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
557
116
43
webketoan.com.vn
Công văn số 2688/BTC-TCT ngày 23/3/2022 của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

Đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ không được giảm 2% thuế GTGT theo Nghị quyết số 43/2022/QH15, Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp đối chiếu với các nhóm hàng hóa, dịch vụ loại trừ quy định tại khoản 1 Điều 1 và Danh mục chi tiết các hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế tại Phụ lục I, II, III của Nghị định 15/2022/NĐ-CP để xác định.

Đồng thời, Bộ Tài chính có một số lưu ý như sau:

- Nếu doanh nghiệp có thu tiền dịch vụ trước ngày 1/2/2022 nhưng dịch vụ hoàn thành trong thời gian từ ngày 1/2 đến 31/12/2022 thì phần tiền thu trước 1/2 không được giảm thuế, chỉ giảm thuế phần tiền được thanh toán và lập hóa đơn từ 1/2 đến 31/12/2022.

- Nếu hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp trong tháng 1/2022 nhưng đến tháng 2/2022 doanh nghiệp mới xuất hóa đơn thì thuộc trường hợp lập hóa đơn sai thời điểm và không được giảm thuế (trừ những hàng hóa, dịch vụ đặc thù được lập hóa đơn theo kỳ như điện).

- Đối với các hóa đơn đã lập trước ngày 1/2/2022 với thuế suất 10%, nếu sau 1/2/2022 cần điều chỉnh sai sót thì hóa đơn điều chỉnh vẫn lập với thuế suất 10%, không tính giảm.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều