Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2021

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
557
116
43
webketoan.com.vn
Công văn số 2329/CTTPHCM-HKDCN ngày 22/3/2022 của Cục Thuế TP. HCM về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2021.

Văn bản hướng dẫn về đối tượng phải nộp quyết toán thuế TNCN 2021, thời hạn và nơi nộp quyết toán.

Đối với doanh nghiệp (tổ chức trả thu nhập) bắt buộc phải nộp quyết toán thuế TNCN, bất kể có phát sinh thuế TNCN hay không. Thời hạn nộp là không trễ hơn 31/3/2022.

Đối với cá nhân, nếu có thu nhập 2 nơi trở lên đồng thời phát sinh số thuế nộp thêm trên 50.000 đ hoặc muốn được hoàn thuế thì phải nộp quyết toán thuế TNCN 2021. Thời hạn nộp là không trễ hơn ngày 4/5/2022.

Người lao động cho dù làm việc chưa đủ 1 năm Dương lịch cũng được ủy quyền quyết toán thuế nếu cam kết chỉ có duy nhất một nguồn thu nhập tại chính công ty đó. Trường hợp có thêm thu nhập vãng lai thì khoản thu nhập đó tối đa không quá 10 triệu/tháng (tính bình quân) và đã được khấu trừ 10% thuế. Trong trường hợp này, không được đưa phần thu nhập vãng lai này vào quyết toán.

Về nơi nộp quyết toán thuế TNCN của cá nhân, xem thêm hướng dẫn tại điểm 2 Mục II

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều