Các ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
921
121
43
webketoan.com.vn
Công văn số 10577/CTHN-TTHT ngày 28/3/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn về chính sách thuế.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC, dự án đáp ứng tiêu chí là dự án đầu tư mở rộng sẽ được lựa chọn hưởng một trong hai ưu đãi như sau:

(i) Hưởng thuế suất ưu đãi và thời gian miễn, giảm thuế bằng với mức ưu đãi của dự án đang hoạt động trong thời gian còn lại; hoặc

(ii) Hưởng thời gian miễn, giảm thuế bằng với thời gian miễn, giảm thuế áp dụng với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn/lĩnh vực (cụ thể miễn thuế 2 năm, giảm 50% thuế trong 4 năm tiếp theo).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều