Tạm ngừng kinh doanh tròn 12 tháng có được miễn phí môn bài?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
765
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 8989/CTHN-TTHT ngày 18/3/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh.

Căn cứ khoản 4 Điều 1 Thông tư 65/2020/TT-BTC, Cục thuế Hà Nội cho rằng chính sách miễn phí môn bài khi tạm ngừng kinh doanh chỉ áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trọn một năm dương lịch, tức tạm ngừng từ 1/1 đến 31/12 của năm.

Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tròn 12 tháng nhưng không bắt đầu từ 1/1 đến 31/12 của năm thì không được miễn phí môn bài.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều