Lưu ý về điều kiện hoàn thuế cho hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
564
116
43
webketoan.com.vn
Công văn số 1201/TCHQ-TXNK ngày 7/4/2022 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan lưu ý, trường hợp doanh nghiệp FDI nhập khẩu hàng hóa theo quyền nhập khẩu để bán trực tiếp tại Việt Nam (không qua sản xuất) thì phải sử dụng mã loại hình A41.

Đối với hàng hóa xuất khẩu, hiện nay đang áp dụng một trong hai mã loại hình B11 - Xuất kinh doanh hoặc B13 - Xuất khẩu hàng đã nhập khẩu.

Tuy nhiên, cần lưu ý, đối với hàng hóa xuất khẩu, chỉ khi doanh nghiệp khai mã loại hình B13, trên tờ khai xuất khẩu có thể hiện thông tin tờ khai nhập khẩu ban đầu và có kết quả kiểm tra xác định hàng tái xuất chính là hàng nhập khẩu trước đây thì mới đủ điều kiện hoàn thuế nhập khẩu theo Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Ngược lại, nếu doanh nghiệp khai mã loại hình B11 - Xuất kinh doanh, trên tờ khai xuất khẩu không có thông tin tờ khai nhập khẩu ban đầu và không có kết quả kiểm tra xác định lô hàng xuất khẩu chính là hàng đã nhập khẩu trước đó thì không được hoàn thuế.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều