Chuyển dự án ra ngoài địa bàn khó khăn sẽ bị cắt ưu đãi thuế

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
835
120
43
webketoan.com.vn
Công văn số 12659/CTHN-TTHT ngày 4/4/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế TNDN khi chuyển địa điểm trụ sở kinh doanh.

Theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Luật số 32/2013/QH14, dự án đầu tư mới tại địa bàn đặc biệt khó khăn được hưởng thuế suất TNDN là 10% trong thời gian 15 năm.

Tuy nhiên, trường hợp trong thời gian dự án đang hưởng ưu đãi, doanh nghiệp di chuyển địa điểm thực hiện dự án ra ngoài địa bàn đặc biệt khó khăn thì không còn được hưởng ưu đãi kể từ năm chuyển địa điểm (khoản 8 Điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTC).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO