Miễn xuất hóa đơn và trích nộp thuế GTGT khi nhận bồi thường hợp đồng

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
622
117
43
webketoan.com.vn
Công văn số 13381/CTHN-TTHT ngày 6/4/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc hướng dẫn lập hóa đơn.

Trường hợp Công ty được khách hàng bồi thường một khoản tiền do hủy hợp đồng thuê văn phòng thì số tiền này được miễn khai nộp thuế GTGT theo Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Khi nhận bồi thường, Công ty chỉ cần lập chứng từ thu, miễn xuất hóa đơn.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều