Cách tính lương tiền lương tháng theo thời gian cho cho cán bộ công nhân viên.

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
Hiện nay kế toán đang áp dụng cách tính tiền lương theo giờ (tiền lương tháng) như sau:

– Cách tính tiền lương theo thời gian (lương tháng) thứ nhất.

Tiền lương tháng = [(Lương + Các khoản phụ cấp) / Số ngày đi làm theo quy định]* Số ngày làm việc thực tế.

Trong đó:

+ Số ngày đi làm theo quy định = Số ngày trong tháng – Số ngày nghỉ. Và theo như quy định ở trên sẽ không được quá 26 ngày.

+ Ví dụ: Tháng 9/2019 có 30 ngày và có 5 ngày chủ nhật (người lao động được nghỉ vào chủ nhật) => Số làm đi làm theo quy định là: 30-5= (25 ngày)

– Cách tính tiền lương theo thời gian (lương tháng) thứ hai.

+ Trường hợp kế toán không muốn mất thời gian để tính mỗi tháng có bao nhiêu ngày trong tháng, có bao nhiêu ngày chủ nhật. Thì sẽ chọn một con số ngày công tiêu chuẩn cố định để chia (Thường là 26 ngày), gọi là công tiêu chuẩn.

Tiền lương tháng = [(Lương + Các khoản phụ cấp)]/ 26]* Số ngày làm việc thực tế.

Với cách tính lương như trên thì có vẻ dễ dàng hơn trong việc tính toán và theo dõi tiền lương. Tuy nhiên tuỳ thuộc vào đặc thù của từng DN, tuỳ thuộc vào yêu cầu của chủ sử dụng lao động để kế toán có thể chọn một trong hai cách trên để có cách tính tiền lương theo thời gian cho phù hợp nhất.
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều