Sau 25/4/2022, DNCX phải có xác nhận đáp ứng điều kiện giám sát hải quan mới được ưu đãi

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
817
129
43
webketoan.com.vn
Công văn số 1305/TCHQ-GSQL ngày 15/4/2022 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP.

Nhằm đảm bảo cho DNCX đủ điều kiện hưởng chính sách ưu đãi thuế quan sau thời điểm ngày 25/4/2022, Tổng cục Hải quan đã đôn đốc Hải quan các tỉnh khẩn trương tiến hành kiểm tra, xác nhận đáp ứng điều kiện giám sát cho doanh nghiệp trước ngày 25/4/2022 (nếu doanh nghiệp đã gửi thông báo theo Mẫu 25 Phụ lục VII Nghị định 18/2021/NĐ-CP).

Đối với DNCX đã gửi thông báo theo Mẫu 25 Phụ lục VII nhưng cơ quan Hải quan kiểm tra, xác nhận chưa đáp ứng điều kiện giám sát thì cần đôn đốc khẩn trương hoàn thiện điều kiện giám sát hải quan trước ngày 25/4/2022.

Riêng các DNCX chưa gửi thông báo theo Mẫu 25 Phụ lục VII, Hải quan sẽ chủ động đến trụ sở doanh nghiệp để tìm hiểu nguyên nhân và đánh giá khả năng có thể hay không thể đáp ứng điều kiện giám sát trước ngày 25/4/2022.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO