Vì sao hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK không được miễn thuế?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
622
117
43
webketoan.com.vn
Công văn số 1320/TCHQ-TXNK ngày 15/4/2022 của Tổng cục Hải quan về hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để SXXK.

Tổng cục Hải quan cho rằng quy định không cho miễn thuế nhập khẩu đối với hàng NK tại chỗ để SXXK tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP là không trái với Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 và không bất công so với hàng NK tại chỗ để gia công xuất khẩu được xét miễn thuế.

Hiện nay, Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 chỉ có quy định miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để SXXK, không có quy định miễn thuế đối hàng SXXK được nhập khẩu tại chỗ giữa hai doanh nghiệp nội địa.

Mặt khác, giữa loại hình SXXK và gia công xuất khẩu có nhiều điểm khác biệt nên sẽ có sự khác nhau trong chính sách thuế (hàng NK tại chỗ để gia công được miễn thuế nhưng hàng NK tại chỗ để SXXK không được miễn thuế, phải nộp trước - hoàn sau).

Cụ thể, hàng NK tại chỗ để gia công xuất khẩu cũng được xét miễn thuế bởi chính sách quản lý đối với loại hình này có một số đặc trưng sau đây: nguyên liệu nhập khẩu còn thuộc sở hữu của bên đặt gia công; giữa các bên chỉ có 01 hợp đồng duy nhất quy định việc nhập nguyên liệu và trả sản phẩm; sản phẩm gia công được xuất khẩu tại chỗ; cho phép thuê gia công lại; cho phép gia công chuyển tiếp giữa các hợp đồng (Điều 42, 43 Nghị định 69/2018/NĐ-CP ).

Trong khi đó, đối với loại hình nhập khẩu để SXXK, nguyên liệu sẽ thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam sau khi nhập khẩu; việc nhập nguyên liệu và xuất sản phẩm thuộc 2 hợp đồng riêng; doanh nghiệp được quyền chủ động lựa chọn nguồn hàng (nhập từ nước ngoài, từ khu PTQ hoặc NK tại chỗ) cũng như phương án bán hàng (xuất bán cho khách nước ngoài hoặc xuất vào khu PTQ, xuất khẩu tại chỗ, thậm chí chuyển tiêu thụ nội địa).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều