Gia công xuất khẩu tại chỗ, chỉ được miễn thuế nguyên liệu nếu có văn bản chỉ định giao hàng

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 1401/TCHQ-TXNK ngày 21/4/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu tại chỗ.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP, để được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu đối với sản phẩm gia công xuất khẩu tại chỗ, tại thời điểm làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm, doanh nghiệp phải nộp thêm văn bản chỉ định giao hàng tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài.

Trường hợp khi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ sản phẩm, doanh nghiệp không cung cấp được văn bản chỉ định giao hàng tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài, cho dù có nộp bổ sung sau thông quan thì cũng không được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu.

Nguồn: LuatVietnam.net
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều