Ac giúp em định khoản nghiệp vụ với ạ

  • Thread starter Phùng Minh
  • Ngày gửi
Phùng Minh

Phùng Minh

Sơ cấp
4/12/21
13
1
3
21
1.
Xuất kho thành phẩm bán cho khách hàng, giá vốn: 450.000, giá bán chưa thuế GTGT: 490.000, thuế GTGT 10%, khách hàng đã thanh toán bằng chuyển khoản (đã nhận được báo có của ngân hàng) chiết khấu thanh toán 2%. (Đầu bài như này thì chiết khấu trừ hẳn vào doanh thu hay tách riêng ra 1 nghiệp vụ)
- Giá vốn
Nợ 632 450.000
Có 155 450.000
- Ghi nhận doanh thu
Chiết khấu thanh toán = 490.000 * 2% = 9.800
Nợ 112 528.220
Có 5112 480.200
Có 3331 48.020
=> Cho e hỏi là nghiệp vụ như thế này thì chiết khấu trừ thẳng vào doanh thu như e làm bên trên hay ghi nhận doanh thu trước r có nghiệp vụ chiết khấu để trừ doanh thu sao ạ?
2.
Thưởng cho ban điều hành 1.000 cổ phần lấy nguồn từ quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, giá phát hành bằng mệnh giá (10/CP)
Nợ 418 1.500.000
Có 419 1.500.000
3. Số lợi nhuận đã tạm Trích thừa vào các Quỹ phúc lợi: 6.000
Nợ 3532 6.000
Có 421 6.000
4. Dùng TGNH là ngoại tệ để thanh toán nợ gốc vay dài hạn ngân hàng 100.000USD, tiền lãi 1.600USD, tỷ giá XQBQ 21.350VND/USD, tỷ giá đích danh của ngoại tệ vay 21.300VND/USD, tỷ giá ngoại tệ của NHTM: TG mua 21.350VND/USD,TG bán 21.400VND/USD. Biết vốn vay dùng cho hoạt động kinh doanh.
Nợ 635: 34.160 (1.600 * 21,350)
Nợ 3411: 2.130.000 (100.000 * 21,300)
Có 112: 2.164.160
=> Cho e hỏi 3 nv trên e định khoản như vậy được không ạ?
5. Có lợi nhuận kế toán là 1.249.000. Tài sản thuế hoãn lại hoàn nhập trong năm 3.000; thuế hoãn lại phải trả phát sinh trong năm 4.000. tạm tính thuế TNDN phải nộp thuế suất 20% trên lợi nhuận kế toán trước thuế
=> Ở nv 5 này thì e tính thu nhập chịu thuế ntn ạ? Vì bth e hay làm nv có CLTT, giờ đổi qua là thuế hoãn lại, e k bt 2 cái này có giống nhau k.
 
T

Thùy Chinh Nguyễn

Sơ cấp
18/11/20
3
2
3
24
1. giá vốn e ht đúng rồi
chiết khấu thanh toán cho khách sẽ ht vào chi phí 635
Vậy:
Nợ 131 490.000 + 49.000
Có 511 490.000
Có 3331 49.000
Nợ 635 9.800
Có 131 9.800
Nợ 112 528.220
Có 131 528.220
 
  • Love
Reactions: Phùng Minh
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Similar threads

Thị Quỳnh Châu
Trả lời
2
Lượt xem
586
Webketoan và Sinh viên
Thị Quỳnh Châu
Thị Quỳnh Châu
Hường Phương
Trả lời
5
Lượt xem
1K
Webketoan và Sinh viên
Hường Phương
Hường Phương
Hường Phương
Trả lời
0
Lượt xem
821
Webketoan và Sinh viên
Hường Phương
Hường Phương

Xem nhiều