Cung cấp dịch vụ trực tuyến tại Việt Nam trên 100 triệu/năm, người nước ngoài phải nộp thuế

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 8210/CTHN-TTHT ngày 14/3/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai, nộp thuế đối với thu nhập nhận được từ cung cấp dịch vụ trực tuyến của cá nhân.

Căn cứ khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 6 Thông tư 40/2021/TT-BTC, Cục thuế TP. Hà Nội cho rằng, cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam nếu phát sinh thu nhập từ thực hiện dịch vụ thông tin số (trực tuyến) với doanh thu trên 100 triệu/năm thì phải khai nộp thuế.

Mức thuế phải nộp bao gồm thuế TNCN 2% và thuế GTGT 5%, nộp từng lần phát sinh doanh thu (Phụ lục I Thông tư 40/2021/TT-BTC).

Trường hợp cá nhân nước ngoài đáp ứng điều kiện miễn thuế TNCN theo Hiệp định tránh đánh thuế thì lập hồ sơ miễn thuế theo quy định tại khoản 13 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều