Phát mãi tài sản có nguồn gốc nhập khẩu miễn thuế, ngân hàng phải nộp thay thuế

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
557
116
43
webketoan.com.vn
Công văn số 1871/TCHQ-TXNK ngày 25/5/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc hàng hóa nhập khẩu miễn thuế làm tài sản bảo đảm.

Theo quy định mới tại điểm a khoản 8 Điều 17 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, đối với tài sản doanh nghiệp thế chấp ngân hàng, nếu có nguồn gốc nhập khẩu miễn thuế và doanh nghiệp chưa khai báo thay đổi mục đích sử dụng, chưa nộp thuế trước khi ngân hàng bán đấu giá thu hồi nợ thì phía ngân hàng có trách nhiệm phải khai, nộp thay khoản thuế này.

Theo Tổng cục Hải quan, đây là khoản thuế phải nộp đối với hàng nhập khẩu miễn thuế có thay đổi mục đích sử dụng nên phía ngân hàng sẽ không được xem xét hoàn lại.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều