Hàng nhập khẩu theo loại hình kinh doanh sản xuất có được hoàn thuế GTGT?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
557
116
43
webketoan.com.vn
Công văn số 1815/TCT-CS ngày 27/5/2022 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế GTGT.

Tổng cục Thuế cho rằng, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa theo loại hình kinh doanh sản xuất thì số thuế GTGT đã nộp khâu nhập khẩu không phải là "nộp thừa" nên không có cơ sở xét hoàn lại cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trường hợp sau đó doanh nghiệp đưa số hàng này vào sản xuất xuất khẩu và đáp ứng điều kiện khấu trừ/hoàn thuế theo quy định đối với hàng xuất khẩu thì có thể đề nghị khấu trừ hoặc hoàn lại số thuế GTGT đã nộp khâu nhập khẩu tại cơ quan thuế nội địa.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều