Cục thuế sẽ quyết định doanh nghiệp sử dụng loại HĐĐT có mã hay không mã

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
817
129
43
webketoan.com.vn
Công văn số 1067/TCT-CS ngày 12/4/2022 của Tổng cục Thuế về hóa đơn điện tử.

Tổng cục Thuế cho rằng việc xác định người nộp thuế thuộc đối tượng sử dụng HĐĐT có mã hay không có mã là trách nhiệm của cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Theo đó, Cục thuế địa phương có trách nhiệm căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế 2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC và Thông tư 80/2021/TT-BTC để hướng dẫn doanh nghiệp xác định thuộc diện sử dụng HĐĐT có mã hay không có mã.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO