Miễn phân bổ thuế cho chi nhánh ngoài tỉnh nếu không có hoạt động sản xuất

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 1046/TCT-KK ngày 7/4/2022 của Tổng cục Thuế về việc kê khai, nộp thuế đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh với trụ sở chính.

Tổng cục Thuế lưu ý, quy định phân bổ thuế cho địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh nêu tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTC chỉ áp dụng với cơ sở sản xuất, không áp dụng với cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Theo đó, trường hợp Công ty có các Chi nhánh ngoài tỉnh kinh doanh về xây dựng, dịch vụ (không phải cơ sở sản xuất) thì không phải phân bổ (nộp) thuế cho địa phương có các Chi nhánh này.

Trường hợp Chi nhánh ngoài tỉnh đáp ứng quy định tại khoản 4 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTC thì có thể đăng ký khai, nộp thuế riêng tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp Chi nhánh.

Nguồn: LuatVietnam.net
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều