Về chính sách thuế đối với hàng hóa xây dựng cho DNCX do nhà thầu tự nhập khẩu

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
921
121
43
webketoan.com.vn
Công văn số 2124/TCHQ-TXNK ngày 8/6/2022 của Tổng cục Hải quan về hàng hóa nhập khẩu để xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc cho DNCX.

Liên quan đến chính sách thuế đối với hàng hóa do nhà thầu phụ (doanh nghiệp nội địa) nhập khẩu để xây dựng công trình cho DNCX, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn tại Công văn số 4199/TCHQ-TXNK ngày 27/8/2021 và yêu cầu doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai nếu còn vướng mắc.

Về miễn, giảm tiền phạt chậm nộp thuế nhà thầu, Tổng cục Hải quan yêu cầu căn cứ quy định tại Điều 59 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 để thực hiện.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều