Về các hoạt động quan trọng không ảnh hưởng đến tiền

  • Thread starter anhduong11
  • Ngày gửi
anhduong11

anhduong11

Sơ cấp
11/5/22
1
1
3
20
Ở phần báo cáo về lưu chuyển tiền tệ sẽ có một phần là "Các hoạt động quan trọng không ảnh hưởng đến tiền của các công ty"
Thì em thấy trong đó có hoạt động chuyển trực tiếp vốn đầu tư của chủ sở hữu sang tài sản, vậy nếu đề bảo là: "Công ty thanh toán khoản $10,000 nợ phải trả (notes payable) bằng cách phát hành cổ phiếu của chính mình với giá trị tương đương". Cho em hỏi hoạt động này thuộc phần nào trong bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ ạ?
 
  • Like
Reactions: phantuannam

Xem nhiều

Webketoan PRO