Từ 1/7/2022, có bắt buộc cộng thêm 7% lương cho lao động có tay nghề?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
921
121
43
webketoan.com.vn
Công văn số 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 17/6/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chỉ đạo triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu.

Liên quan đến việc áp dụng lương tối thiểu mới từ 1/7/2022 theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP, Bộ Lao động - TB&XH lưu ý, đối với các nội dung đã thỏa thuận trong HĐLĐ, thỏa ước lao động hoặc thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động so với Nghị định 38, trong đó có việc cộng thêm 7% lương tối thiểu cho chức danh đòi hỏi qua học nghề thì tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

Ngoài ra, từ 1/7/2022, Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định 02 loại mức lương tối thiểu gồm tối thiểu tháng và tối thiểu giờ. Trong đó, lương tối thiểu tháng sẽ áp dụng cho người lao động đang hưởng lương theo hình thức lương tháng; lương tối thiểu giờ sẽ áp dụng cho người lao động đang hưởng lương với hình thức lương theo giờ.

Đối với những trường hợp đang hưởng lương theo các hình thức trả lương khác (theo tuần, theo ngày, theo sản phẩm, lương khoán), Nghị định 38/2022/NĐ-CP không bắt buộc phải thay đổi hình thức trả lương theo tháng hoặc giờ; thay vào đó, doanh nghiệp có thể quy đổi mức lương đang trả sang mức lương theo giờ hoặc tháng để kiểm tra xem đã trả trên mức tối thiểu hay chưa.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều