Một số lưu ý về thủ tục xác nhận người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 3165/BHXH-QLT ngày 16/6/2022 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM hướng dẫn bổ sung việc xác nhận danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo thông báo của BHXH TP. HCM, để phục vụ thanh tra, kiểm toán việc xác nhận Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (Mẫu số 02, 03 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ), đối với trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ điện tử thì cơ quan BHXH cũng sẽ in và gửi trả 01 bản xác nhận có đóng dấu mộc đỏ, sau đó doanh nghiệp ký tên, đóng dấu đỏ của mình vào bản xác nhận này để nộp cho UBND cấp quận/huyện.

Đối với Danh sách Mẫu số 03 (áp dụng với người lao động quay lại thị trường làm việc), doanh nghiệp phải nộp mỗi tháng và trước ngày 15 hàng tháng, cơ quan BHXH sẽ trả xác nhận trong vòng 2 ngày làm việc.

Cần lưu ý thêm, hạn chót xác nhận Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg là ngày 15/8/2022, sau thời điểm này cơ quan BHXH sẽ ngừng nhận hồ sơ.

Nguồn: LuatVietnam.net
Webketoan Zalo OA
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều