Nhà thầu nước ngoài được giảm trừ phần việc giao thầu phụ khi tính nộp thuế

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 27325/CTHN-TTHT ngày 14/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế nhà thầu.

Theo quy định tại điểm b.2 khoản 1 Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC, trường hợp nhà thầu nước ngoài có giao bớt phần việc cho nhà thầu phụ Việt Nam hoặc nhà thầu phụ nước ngoài (nộp thuế theo phương pháp kê khai hoặc hỗn hợp) và các nhà thầu phụ này có tên trong danh sách nhà thầu liệt kê kèm theo hợp đồng nhà thầu thì khi tính nộp thuế, nhà thầu chính được giảm bớt giá trị công việc đã giao cho nhà thầu phụ.

Nguồn: LuatVietnam.net
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều