Một số lưu ý khi điều chỉnh tăng lương tối thiểu từ 1/7/2022

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 516/LĐLĐ-CSPL ngày 17/6/2022 của Liên đoàn Lao động TP. HCM về việc hướng dẫn và giám sát việc điều chỉnh lương tối thiểu năm 2022.

Công văn hướng dẫn các doanh nghiệp tại TP. HCM điều chỉnh tăng lương tối thiểu cho người lao động kể từ ngày 1/7/2022 theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP .

Theo đó, mức lương tối thiểu tháng áp dụng từ 1/7/2022 là 4.680.000 đồng/tháng (vùng I); 4.160.000 đồng/tháng (vùng II); 3.640.000 đồng/tháng (vùng III) và 3.250.000 đồng/tháng (vùng IV).

Nếu trả lương theo giờ, mức tối thiểu áp dụng từ 1/7/2022 như sau: 22.500 đồng/giờ (vùng I); 20.000 đồng/giờ (vùng II); 17.500 đồng/giờ (vùng III) và 15.600 đồng/giờ (vùng IV).

Cần lưu ý, khi tăng lương tối thiểu cho người lao động, doanh nghiệp không được cắt giảm các chế độ khác đã được pháp luật quy định. Riêng các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thêm thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng, thỏa ước lao động hoặc quy chế nội bộ.

Sau khi thống nhất với công đoàn về mức điều chỉnh lương tối thiểu, doanh nghiệp phải thông báo công khai và cùng người lao động điều chỉnh lại tiền lương trong hợp đồng cho phù hợp.

Nguồn: LuatVietnam.net
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều