Những lưu ý khi đăng ký chuyển đổi áp dụng HĐĐT

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
498
111
43
webketoan.com.vn
Công văn số 8777/CTTPHCM-TTHT ngày 18/11/2021 của Cục Thuế TP. HCM về việc chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Công văn nêu một số lưu ý của Cục thuế TP. HCM khi doanh nghiệp chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC .

Theo đó, chỉ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 91 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 mới được áp dụng HĐĐT không có mã, còn lại đều phải sử dụng HĐĐT có mã, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, dịch vụ.

Những doanh nghiệp chưa từng sử dụng HĐĐT theo Thông tư 32/2011/TT-BTC thì nên chọn các đơn vị cung cấp phần mềm hóa đơn được thông báo danh sách trên website Tổng cục Thuế.

Đối với doanh nghiệp đã và đang sử dụng HĐĐT theo Thông tư 32/2011/TT-BTC thì chủ động liên hệ với đơn vị đã cung ứng phần mềm hóa đơn để có phương án hỗ trợ chuyển đổi sang HĐĐT mới đáp ứng chuẩn dữ liệu quy định tại Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021.

Cách thức (các bước) đăng ký sử dụng HĐĐT được Cục thuế hướng dẫn chi tiết tại mục 2.3 Công văn này. Theo đó, lưu ý, doanh nghiệp sẽ được phát hành ngay HĐĐT từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận tờ khai đăng ký sử dụng HĐĐT của doanh nghiệp, đồng thời các hóa đơn cũ còn tồn phải hủy bỏ toàn bộ.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều