a/c giúp em với ạ

  • Thread starter T Phát
  • Ngày gửi
T Phát

T Phát

Sơ cấp
23/6/22
1
0
1
21
Tình hình sản xuất sản phẩm A tại công ty Trường An như sau:
Số dư đầu kỳ:
Vật liệu tồn đầu kỳ: 1.000kg x 10.000đ/kg
Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ sản phẩm A: 5.000.000đ
Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ như sau :
1. Mua vật liệu nhập kho 4.000 kg, giá mua 10.100 đ/kg, thuế GTGT 10%, chưa trả tiền cho người bán. Chi phí vận chuyển 100 đ/kg, đã thanh toán bằng tiền mặt.
2. Xuất vật liệu để sản xuất sản phẩm A 3.000 kg
3. Trích khấu hao TSCĐ tại phân xưởng 8.000.000đ
4. Tính tiền lương phải trả cho công nhân sản xuất trực tiếp 25.000.000đ, cho nhân viên phân xưởng 15.000.000đ
5. Trích các khoản trích theo lương, trong đó DN trích 23,5% tính vào chi phí; 10,5% trừ vào lương của người lao động.
6. Xuất công cụ dụng cụ dùng tại phân xưởng có trị giá 3.000.000đ
7. Nhận được hóa đơn tiền điện tại phân xưởng 1.200.000đ, thuế GTGT 10%.
8. Các chi phí khác phát sinh tại phân xưởng đã thanh toán bằng tiền mặt 2.500.000đ
9. Nhập kho 5.000 thành phẩm A sản xuất hoàn thành
10. Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ sản phẩm A là 4.500.000đ.
Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ trên và xác định giá thành sản phẩm. Biết DN tính giá xuất vật liệu theo phương pháp bình quân gia quyền.
 

Similar threads

toàn6789101
Trả lời
1
Lượt xem
2K
T
duy12379
Trả lời
5
Lượt xem
2K
MINA
ngocthao1999
Trả lời
0
Lượt xem
503
ngocthao1999
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều