Chuyển đổi số cho thư viện trường học

  • Thread starter tranthithuongthu
  • Ngày gửi
T

tranthithuongthu

Sơ cấp
13/7/21
6
0
1
29

Giải pháp xây dựng thư viện điện tử về tài liệu số

Với sự hỗ trợ của các khoa học mới, hầu như số tài liệu hàng trăm nghìn bản của một thư viện có thể chuyển sang dạng số trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, kế hoạch xây dựng thư viện điện tử có được quyền số hóa và rộng rãi những tài liệu lại là một vấn đề khó.

Huy động tài liệu từ cộng đồng cũng là biện pháp các thư viện cần để ý. Đối với các thư viện đại học, có thể kiếm tìm sự tương trợ tài liệu từ giảng viên. Các bài báo kỹ thuật, bài giảng, giáo trình, những Dự án khoa học … đã được nghiệm thu nếu khai thác thác tốt thì ấy là nguồn tài liệu với giá trị cao.

Nguyên tố thứ 2 cần để ý ấy là chính sách thông tin cho việc dùng tài liệu trong thư viện số. Mà cụ thể ấy là sự phân loại hợp lý 2 đối tượng là tài liệu số và người dùng tin.

  • Tài liệu số: Tài liệu gồm nhiều loại khác nhau, có thể rộng ở các mức độ khác nhau. Với tài liệu có thể phổ biến đa dạng để bất cứ người nào cũng có thể truy cập, mang tài liệu phục vụ cho đầy đủ đọc giả chính thức của thư viện, có tài liệu không nhiều rộng rãi… các thư viện cần có sự dò la chi tiết cơ cấu tài liệu số của thư viện mình để có sự phân loại hợp lý thành các bộ sưu tập trong thư viện số. Việc phân hoạch càng chi tiết và khoa học sẽ càng tạo điều kiện thuận tiện cho thư viện trong việc thiết lập chính sách thông tin.
  • Người đọc tin: Người dùng tin khai thác thông tin trong thư viện số cũng gồm nhiều mức độ khác nhau. Mỗi đội ngũ có thể thừa hưởng các chính sách khác nhau. Sở hữu đội ngũ được tiếp cận tới phần nhiều các tài liệu trong thư viện số, với nhóm tiếp cận hạn chế, với đội ngũ chỉ được tiếp cận đến thông tin cấp hai…. Những thư viện lúc tiến hành kế hoạch xây dựng thư viện điện tử cần có sự nghiên cứu về đối tượng chuyên dụng cho thư viện mình từ đó có sự phân loại thành các đội ngũ thích hợp.
Việc phân loại tài liệu và người đọc là điều tất yếu với bất cứ thư viện nào lúc tiến hành giải pháp xây dựng thư viện điện tử. Bởi vì chính sách thông tin của thư viện số được vận hành dựa trên 1 ma trận hài hòa giữa các bạn đọc tin và tài liệu được quản trị.

>>> Xem ngay: Giải pháp xây dựng thư viện điện tử
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều