Cán bộ thuế có được ủy quyền ký quyết định cưỡng chế thuế?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
770
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 2342/TCT-PC ngày 4/7/2022 của Tổng cục Thuế về việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Việc giao quyền cưỡng chế thuế từ cấp trưởng cho cấp phó đã được quy định tại khoản 44 Điều 1 Luật số 67/2020/QH14, khoản 1, khoản 3 Điều 31, Điều 32, 34, khoản 1, khoản 5 Điều 35 và Điều 36 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Theo đó, đối với các quyết định xử phạt thuế được thực hiện theo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thì thẩm quyền quyết định cưỡng chế thuộc cấp trưởng và cấp trưởng có thể giao quyền cưỡng chế lại cho cấp phó (nếu muốn).

Tuy nhiên, đối với các quyết định hành chính về quản lý thuế còn lại như: quyết định ấn định thuế; quyết định thu hồi tiền hoàn thuế; quyết định bồi thường thiệt hại; quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả... (trừ các quyết định xử phạm vi phạm hành chính) thì thẩm quyền quyết định cưỡng chế thuộc cấp trưởng và cấp trưởng chỉ được giao quyền cho cấp phó trong trường hợp vắng mặt.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều