Mua hàng hóa của cá nhân được lập bảng kê để hạch toán

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 31557/CTHN-TTHT ngày 5/7/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế.

Đối với hàng hóa, sản phẩm mua từ các cá nhân không có hóa đơn, doanh nghiệp được lập Bảng kê thu mua hàng hóa mẫu 01/TNDN ban hành kèm Thông tư 78/2014/TT-BTC để hạch toán chi phí.

Bảng kê này phải có chữ ký của người đại diện pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều