Các mặt hàng nằm ngoài phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CP mặc nhiên được giảm thuế GTGT

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 31253/CTHN-TTHT ngày 1/7/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

Công văn số 2342/TCT-PC ngày 4/7/2022 của Tổng cục Thuế về việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Trường hợp Công ty kinh doanh các mặt hàng chịu thuế GTGT 10% nếu không thuộc các phụ lục ban hành kèm Nghị định 15/2020/NĐ-CP thì được giảm 2% thuế GTGT trong giai đoạn từ 1/2 - 31/12/2022.

Về thời điểm lập hóa đơn và tính thuế GTGT, thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, khoản 1 Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều