Tài sản điều chuyển giữa các chi nhánh hạch toán độc lập phải xuất hóa đơn

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
564
116
43
webketoan.com.vn
Công văn số 31194/CTHN-TTHT ngày 1/7/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xuất hóa đơn đối với hoạt động điều chuyển tài sản.

Theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC, đối với tài sản điều chuyển, chỉ được miễn phát hành hóa đơn khi điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong cùng một doanh nghiệp.

Nếu điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập thì bắt buộc phải phát hành hóa đơn, kê khai nộp thuế.

Loại hóa đơn phát hành thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều