Về trách nhiệm khai nộp và phương thức tính thuế nhà thầu

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
622
117
43
webketoan.com.vn
Công văn số 32111/CTHN-TTHT ngày 7/7/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai thuế nhà thầu.

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 103/2014/TT-BTC, nhà thầu nước ngoài nếu đáp ứng các điều kiện sau thì được nộp thuế GTGT theo phương thức khấu trừ, nộp thuế TNDN theo kê khai nhưng phải trực tiếp khai nộp thuế:

(1) có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam;

(2) thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên;

(3) áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và đã được cấp mã số thuế.

Trường hợp nhà thầu nước ngoài không đáp ứng những điều kiện nêu trên thì bên Việt Nam chịu trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu (Điều 11 Thông tư 103/2014/TT-BTC ).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều