Người nước ngoài được tính thuế lũy tiến nếu thời hạn hợp đồng phái cử trên 183 ngày

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
835
120
43
webketoan.com.vn
Công văn số 2414/TCT-DNNCN ngày 7/7/2022 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNCN.

Theo quy định tại điểm b.3 khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, đối với người nước ngoài được cử sang Việt Nam làm việc, nếu thời hạn hợp đồng phái cử từ trên 183 ngày sẽ được tính thuế theo biểu lũy tiến.

Kỳ tính thuế của người nước ngoài được xác định điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Theo đó, trường hợp trong năm dương lịch đến Việt Nam người nước ngoài có mặt dưới 183 ngày thì kỳ tính thuế đầu tiên được xác định là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu đến Việt Nam; từ năm thứ hai, kỳ tính thuế căn cứ theo năm dương lịch.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO