Hạch toán 243/ 347 - chênh lệch doanh thu kế toán và doanh thu tính thuế

  • Thread starter lapbitas
  • Ngày gửi
lapbitas

lapbitas

Cao cấp
24/1/11
365
37
28
40
Ha Noi
Cả nhà cho em hỏi
Công ty em năm 2021 đang bị lỗ 9 tỷ,
Công ty xuất khâu hàng hóa theo điều kiện DAT ( thơi điểm ghi nhận thu là chuyển giao hàng hóa tài nước nhập khẩu) là ngày 10/1/2021, thời điểm ghi nhận doanh thu theo quy định thuế (hoàn tất thủ tục hải quan - thông quan) là 28/12/2020.
cụ thể: Doanh thu xuất khẩu 500tr, giá vốn tương ứng 300tr
- Khi lên tờ khai QTT em có trình bày bổ sung doanh thu và chi phí giá vốn của hóa đơn này vào tờ khai QTT TNDN 2021.
- Hạch toán sổ sách Nợ TK 243/ có TK 8212 = (500-200)*20%.
Cả nhà cho em hỏi:
1/ Trong trường hợp Công ty bị lỗ thì có được hạch toán vào Tài sản thuế TNDN hoãn lại (243)
2/ Việc hạch toán và lên tờ khai QTT như vậy có đúng không?

Em cảm ơn anh chị.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA