Thuế đầu vào không đủ điều kiện sẽ không được bù trừ cho thuế đầu ra

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
921
121
43
webketoan.com.vn
Công văn số 2497/TCT-TTKT ngày 14/7/2022 của Tổng cục Thuế về vướng mắc thuế GTGT.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Văn bản hợp nhất Luật thuế GTGT số 01/VBHN-VPQH, đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì số thuế GTGT phải nộp được xác định bằng số thuế GTGT đầu ra trừ (-) số thuế GTGT đầu vào.

Tuy nhiên, cần lưu ý, số thuế GTGT đầu vào được trừ phải đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ theo quy định (khoản 2 Điều 12 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều