Góp vốn bằng quyền sở hữu nhãn hiệu, khai nộp thuế như thế nào?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
921
121
43
webketoan.com.vn
Công văn số 32670/CTHN-TTHT ngày 11/7/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế liên quan đến việc góp vốn, nhận góp vốn.

Trường hợp Công ty nhận góp vốn của cá nhân bằng giá trị quyền sở hữu nhãn hiệu và đã chuyển quyền sở hữu nhãn hiệu sang Công ty thì khi chuyển quyền sở hữu nhãn hiệu, cá nhân không phải khai nộp thuế GTGT (khoản 21 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC).

Tuy nhiên, khi cá nhân nhận được thu nhập từ phần vốn góp bằng quyền sở hữu nhãn hiệu nêu trên thì phải kê khai nộp thuế đầu tư vốn với thuế suất 5% (Điều 10 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

Trường hợp Công ty tiếp nhận thêm thành viên góp vốn mới nếu tài sản sau góp vốn xác định là thuộc sở hữu của Công ty và bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh thì không phải khai nộp thuế TNDN (Điều 5 Thông tư 96/2015/TT-BTC).

Việc định giá tài sản góp vốn được thực hiện theo quy định tại Điều 16 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Nếu tài sản góp vốn đáp ứng tiêu chuẩn là TSCĐ vô hình theo quy định tại Điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC thì được trích khấu hao.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều