Các biểu mẫu khai quyết toán thuế TNDN cho chi nhánh ngoài tỉnh được hưởng ưu đãi

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
622
117
43
webketoan.com.vn
Công văn số 33224/CTHN-TTHT ngày 14/7/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc quyết toán thuế TNDN đối với đơn vị phụ thuộc khác tỉnh được hưởng ưu đãi thuế.

Theo quy định tại điểm c.2 khoản 3 Điều 17 Thông tư 80/2021/TT-BTC, trường hợp Công ty có chi nhánh ngoài tỉnh đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN thì Công ty phải khai quyết toán thuế theo mẫu số 03/TNDN, xác định số thuế TNDN phải nộp của hoạt động hưởng ưu đãi theo mẫu số 03-3A/TNDN, 03-3B/TNDN, 03-3C/TNDN, 03-3D/TNDN ban hành kèm phụ lục II Thông tư này, nộp tại cơ quan thuế nơi có chi nhánh và cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Việc phân bổ thuế TNDN cho địa phương nơi có cơ sở sản xuất thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 17 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều