Mua hàng có chiết khấu, khi trả lại hàng phải xuất hóa đơn như thế nào?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Câu hỏi:

Công ty là đơn vị buôn bán máy vi tính, linh kiện điện tử. Công ty có ký với khách hàng thỏa thuận hỗ trợ 2% trên doanh số khách hàng đạt được. Hàng tháng khách hàng xuất hóa đơn cho khoản hỗ trợ khách hàng được hưởng căn cứ vào doanh thu khách đã mua hàng trong tháng (ghi chú: khách hàng đang sử dụng hóa đơn điện tử phát hành theo thông tư 39/2014/TT-BTC, và thông tư 32/2011/TT-BTC).
Ngày 05/03/2022 khách hàng xuất trả một lô hàng hàng hóa đã mua ngày 15/11/2021, đồng nghĩa với việc khách hàng phải hoàn lại khoản hỗ trợ mà khách đã hưởng và đã xuất hóa đơn hỗ trợ cuối tháng 11/2021.
Ngày 31/03/2022 khách hàng xuất hóa đơn cho khoản hỗ của của tháng 03/2022 mà khách hàng đạt được ở dòng thứ 1 của hóa đơn. Đồng thời điều chỉnh giảm khoản hỗ trợ tương ứng với số hàng hóa trả lại ngày 05/03/2022 ở dòng thứ 2 trên cùng một tờ hóa đơn.
Vậy công ty có nhận được hóa đơn khách xuất điều chỉnh giảm chung với khoản hỗ trợ như trên để hạch toán và giảm trừ thuế VAT đầu vào hay không? Xin quý cơ quan hỗ trợ trả lời rõ là được hay không được?
Khách phải xuất hóa đơn điều chỉnh giảm riêng 1 tờ hóa đơn và có biên bản/thỏa thuận kèm theo thì mới đúng quy định đúng không? Xin hỗ trợ trả lời là đúng hay không đúng?


Cục thuế TP.HCM:

Tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

- Tại Điều 20 quy định xử lý đối với hóa đơn đã lập:

“Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập

1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

4. Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thể thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.”

- Tại Phụ lục Phụ lục 4 (ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính) hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp:

“2.5. Hàng hóa, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào2.8. Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

…”

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty trình bày liên quan đến lập hóa đơn cho hàng hóa bị trả lại, về nguyên tắc người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, người mua phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT.

Đối với hàng hóa, dịch vụ Công ty áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hoạt động tại đơn vị để thực hiện theo đúng các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn nêu trên.


Nguồn: Hệ thống đối thoại doanh nghiệp
 
Sửa lần cuối:
Trang tin Webketoan

Xem nhiều