Không được giảm 30% thuế TNDN 2021 nếu năm 2019 không có doanh thu

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
622
117
43
webketoan.com.vn
Công văn số 2594/TCT-CS ngày 21/7/2022 của Tổng cục Thuế về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 92/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp chỉ được giảm 30% thuế TNDN năm 2021 khi đáp ứng điều kiện: có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019.

Căn cứ quy định này, Tổng cục Thuế đã cho rằng, trường hợp năm 2019 doanh nghiệp có hoạt động nhưng không phát sinh doanh thu trong năm 2019 thì không đáp ứng điều kiện được giảm thuế TNDN năm 2021 (không có doanh thu năm 2019 để so sánh với doanh thu năm 2021).

Trường hợp, thời gian hoạt động trong năm 2019 ngắn hơn 3 tháng nhưng có phát sinh doanh thu thì việc xác định doanh thu năm 2019 (để so sánh với doanh thu năm 2021) được thực hiện theo quy định tại gạch đầu dòng thứ nhất, điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định 92/2021/NĐ-CP.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều