Các thủ tục mới về đăng ký sử dụng và chuyển dữ liệu HĐĐT

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
564
116
43
webketoan.com.vn
Quyết định số 1464/QĐ-BTC ngày 22/7/2022 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 04 thủ tục mới trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ, bao gồm:

1. Đăng ký/Thay đổi đăng ký sử dụng biên lai điện tử

2. Đăng ký/ Bổ sung/ Chấm dứt sử dụng thông tin HĐĐT; Đăng ký/ Bổ sung/ Thu hồi tài khoản truy cập

3. Đăng ký sử dụng hình thức tra cứu thông tin HĐĐT (tra cứu điện tử hoặc nhắn tin tra cứu qua điện thoại)

4. Đăng ký kết nối/ Đăng ký dừng kết nối với Cổng thông tin HĐĐT.

Ngoài ra, Quyết định này còn thay mới một số thủ tục khác về đăng ký sử dụng HĐĐT; cấp mã HĐĐT; hủy HĐĐT; kê khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra; báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn; ...

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2022 và sửa đổi Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016.

Bãi bỏ Quyết định số 2378/QĐ-BTC ngày 17/11/2017 và Quyết định số 1712/QĐ-BTC ngày 28/9/2018.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều