Chế độ kế toán dành riêng cho hoạt động từ thiện

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Thông tư số 41/2022/TT-BTC ngày 5/7/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện.

Từ 1/9/2022, tất cả các quỹ xã hội, quỹ từ thiện, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức có tham gia huy động đóng góp từ thiện đều phải mở sổ kế toán, lập báo cáo và ghi chép theo đúng quy định tại Thông tư này để đảm bảo minh bạch thông tin.

Các cá nhân tự đứng ra kêu gọi đóng góp từ thiện cũng sẽ phải ghi sổ sách, lập báo cáo và công khai thông tin về kết quả tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp từ thiện.

Đối với các cơ quan, doanh nghiệp, nếu có bộ phận kế toán riêng cho hoạt động quyên góp từ thiện thì phải mở sổ kế toán, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập báo cáo tài chính đầy đủ, minh bạch theo Mục 1 Chương II Thông tư này.

Nếu không có bộ phận kế toán riêng cho hoạt động quyên góp từ thiện thì hạch toán trên cùng hệ thống sổ kế toán đang áp dụng nhưng phải mở sổ chi tiết để theo dõi riêng thu - chi của hoạt động từ thiện.

Các biểu mẫu sổ sách, chứng từ kế toán được quy định chi tiết tại các phụ lục.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2022 và thay thế Thông tư số 103/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018.

Nguồn: LuatVietnam.net
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,126
522
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Bản thông tư theo file đính kèm
 

Đính kèm

  • VanBanGoc_thong-tu-41-2022-tt-btc.pdf
    4 MB · Lượt xem: 0

Xem nhiều