Điều kiện và mức hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp mới nhất theo quy định

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành

1. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ theo nội dung quy định tại Điều 42, Luật Việc làm năm 2013 các quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp của Việt Nam khá đa dạng. Bao gồm 4 nhóm quyền lợi chính như sau:

Hưởng một mức trợ cấp thất nghiệp theo quy định;

Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm;

Hỗ trợ các khóa học nghề;

Hỗ trợ đào tạo và nâng cao chuyên môn, trình độ của người lao động.

Mỗi quyền lợi sẽ đòi hỏi người lao động đạt được những điều kiện nhất định.

1.1. Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Điều 49 Luật Việc làm năm 2013 quy định rõ người lao động muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Người lao động (NLĐ) đã chấm dứt hợp đồng làm việc với đơn vị sử dụng lao động. Trừ trường hợp chấm dứt hợp đồng với các mục đích khác như hưởng lương hưu hoặc NLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật.

- Trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng, người lao động cần đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ từ 12 tháng trở lên.

- Trong khoảng thời hạn 03 tháng kể từ khi chấm dứt hợp đồng, NLĐ đã thực hiện nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp đầy đủ tại trung tâm dịch vụ việc làm.

- Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ, người lao động vẫn chưa tìm được việc làm.

Ngoại trừ một số trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động do thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, bị tạm giam, ra nước ngoài định cư, chết,…thì NLĐ sẽ không được hưởng quyền lợi trợ cấp này.

1.2. Điều kiện được trung tâm hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

Căn cứ theo quy định tại Điều 54 Luật Việc làm 2013, điều kiện để người lao động thất nghiệp được trung tâm hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm rất đơn giản. Chỉ cần người lao động đang thực hiện đóng bảo hiểm thất nghiệp tại đơn vị sử dụng lao động bị chấm dứt hợp đồng và có nhu cầu tìm kiếm việc làm mới.

1.3. Điều kiện được hỗ trợ học nghề

Hỗ trợ học nghề là một quyền lợi lớn trong chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Vậy nên điều kiện để được hưởng quyền lợi này cũng khá chặt chẽ. Nhìn chung các điều kiện để được hưởng quyền lợi này tương tự với những điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp nêu ở mục 1.1. Có một điểm khác biệt duy nhất đó là thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trong thời hạn 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng. Để được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì tiêu chuẩn người lao động cần phải đóng bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ từ 12 tháng trở lên. Nhưng với quyền lợi học nghề thì người lao động chỉ cần đóng đủ từ 09 tháng trở lên là được.

1.4. Điều kiện được hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm cho người lao động

Quyền lợi hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm cho người lao động là một chính sách duy nhất mang tính chất trợ giúp cho các đơn vị sử dụng lao động. Tuy nhiên để được hưởng quyền lợi này, các đơn vị sử dụng lao động cần đảm bảo đủ các điều kiện được quy định tại Điều 47 Luật Việc làm năm 2013.

- Đơn vị sử dụng lao động thực hiện đóng đầy đủ khoản bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động liên tục đủ từ 12 tháng trở lên.

- Giải trình được lý do bắt buộc phải thay đổi cơ cấu nhân sự. Ví dụ do nền kinh tế suy giảm hoặc những lý do bất khả kháng khác về môi trường, công nghệ khiến thay đổi tính chất công việc hiện tại.

- Có phương án đào tạo bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn của người lao động và được cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Tuy nhiên nguồn lực không đủ kinh phí để tổ chức (chứng minh bằng những chứng từ tài chính thuyết phục các cơ quan có thẩm quyền).

2. Mức hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp thế nào?

2.1. Mức hỗ trợ trợ cấp hàng tháng

Điều 50, Luật Việc làm 2013 quy định mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng của người lao động được tính theo công thức sau:

Mức hưởng hàng tháng
=
60%
x
Bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp
Số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp được xác định theo thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp cộng dồn của người lao động:

- Thời gian đóng đủ 12 - 36 tháng: Được hưởng 03 tháng trợ cấp

- Cứ đóng đủ thêm 12 tháng: Được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp

- Quyền lợi hưởng tối đa cho một người lao động là 12 tháng.

2.2. Mức hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

Việc hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm thông qua các trung tâm dịch vụ việc làm đối với người lao động là miễn phí.

2.3. Mức hỗ trợ học nghề

Mức hỗ trợ học nghề dành cho người lao động thất nghiệp được điều chỉnh mới đây tại Điều 3 Quyết định 17/2021/QĐ-TTg.

- Khóa đào tạo nghề bằng hoặc dưới 3 tháng: Mức hỗ trợ tối đa là 4.5 triệu đồng/người/khóa đào tạo.

- Khóa đào tạo nghề trên 3 tháng: Mức hỗ trợ tính theo tháng, tùy vào thời gian thực tế của khóa học tối đa 1,5 triệu đồng/người/tháng.

2.4. Mức hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động đào tạo, nâng cao chuyên môn người lao động

Mức hỗ trợ của quyền lợi này được quy định rõ tại Điều 4 Nghị định 28/2015/NĐ-CP, người sử dụng lao động sẽ được hỗ trợ như sau:

Mức hỗ trợ tối đa = 01 triệu đồng/người/tháng

Trong đó: Mức hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp được tính theo tháng, thời gian học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa học nhưng không quá 06 tháng.

3. Hồ sơ và thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp?

Bộ hồ sơ đầy đủ để làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp được sửa đổi, bổ sung tại theo thông tin tại Nghị định 61/2020/NĐ-CP. Chi tiết bao gồm các giấy tờ sau:

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được lập theo mẫu quy định

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng lao động đã hết hạn; Giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc/sa thải/kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; Xác nhận của người sử dụng lao động; Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp doanh nghiệp giải thể, phá sản, sáp nhập, …

- Sổ bảo hiểm xã hội.

Một số lưu ý trong thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp:

- Hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp phải được nộp trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động. Sau thời gian 03 tháng, các cơ quan có thẩm quyền sẽ không giải quyết thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp, quyền lợi của người lao động sẽ được đóng và tiếp tục bảo lưu.

- Địa điểm nộp hồ sơ tại trung tâm dịch vụ việc làm địa phương nơi thuận tiện nhất để người lao động nhận trợ cấp thất nghiệp.

- Sau khi hồ sơ đầy đủ và được chấp thuận, Trung tâm dịch vụ việc làm sẽ xem xét, xử lý và ra quyết định trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ được tiếp nhận.

- Người lao động sẽ tới cơ quan bảo hiểm nhận trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

- Người lao động phải duy trì trách nhiệm đến trung tâm dịch vụ việc làm thông báo tình hình tìm kiếm công việc hàng tháng theo đúng quy định.

Bên cạnh hình thức nộp hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp offline thì người lao động vẫn có thể thực hiện bằng hình thức online thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia nếu như có sự bất tiện trong quá trình di chuyển.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA