Kỳ tính thuế đầu tiên của người nước ngoài vẫn xác định theo năm Dương lịch

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
765
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 35195/CTHN-TTHT ngày 19/7/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai thuế cho cá nhân nước ngoài.

Theo quy định điểm b.3 khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, người nước ngoài khi đe61n Việt Nam làm việc sẽ phải căn cứ theo thời hạn hợp đồng lao động được ký kết hoặc văn bản bổ nhiệm để xác định hình thức khấu trừ thuế theo biểu lũy tiến hay khấu trừ theo tỷ lệ (20%). Cụ thể, nếu thời hạn được xác định từ 183 ngày trở lên thì khấu trừ theo biểu lũy tiến, cho dù số ngày có mặt tại Việt Nam chưa đủ 183 ngày. Ngược lại, nếu hợp đồng lao động hoặc thời hạn bổ nhiệm dưới 183 ngày thì khấu trừ theo tỷ lệ.

Khi người nước ngoài được xác định là cá nhân cư trú tại Việt Nam thì kỳ quyết toán thuế đầu tiên vẫn xác định theo năm Dương lịch (từ ngày 1/1 đến 31/12). Thời hạn nộp quyết toán thuế là 30/4 của năm sau.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều