Người thôi việc nhận trợ cấp, phụ cấp theo luật định được miễn tính thuế TNCN

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
765
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 2250/CTTPHCM-TTHT ngày 15/3/2021 của Cục Thuế TP. HCM về thuế TNCN.

Theo Cục Thuế TP. HCM, khi chấm dứt hợp đồng lao động, nếu người lao động được trả các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định của Bộ Luật Lao động và/hoặc Luật BHXH thì các khoản này được miễn tính thuế TNCN.

Ngược lại, nếu khoản đó không thuộc trách nhiệm chi trả của doanh nghiệp theo luật định thì phải tính thuế TNCN. Nếu chi trả trước thời điểm hợp đồng lao động kết thúc thì tính thuế theo biểu lũy tiến; nếu trả sau khi hợp đồng lao động kết thúc thì khấu trừ 10% thuế TNCN nếu khoản chi trả nhiều hơn 2 triệu đồng.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều