Các khoản thu nhập được ưu đãi thuế khi đầu tư dự án trong lĩnh vực ưu đãi

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 37868/CTHN-TTHT ngày 3/8/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC , đối với dự án được ưu đãi thuế TNDN do thuộc lĩnh vực ưu đãi thì thu nhập được hưởng ưu đãi bao gồm:

(i) thu nhập từ lĩnh vực ưu đãi;

(ii) thu nhập từ thanh lý phế liệu, phế phẩm của sản phẩm thuộc lĩnh vực ưu đãi;

(iii) chênh lệch tỷ giá liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của lĩnh vực ưu đãi;

(iv) lãi tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn;

(v) các khoản thu nhập có liên quan trực tiếp khác.

Trường hợp doanh nghiệp có đầu tư nâng cấp, thay thế, đổi mới công nghệ của dự án đang hoạt động thuộc diện ưu đãi thuế TNDN, nếu không đáp ứng tiêu chí là dự án đầu tư mở rộng theo khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì mức ưu đãi thuế được thực hiện theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có).
Về mức ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất phần mềm, thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 26388/CTHN-TTHT ngày 8/6/2022.

Nguồn: LuatVietnam.net
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều