Bán cổ phần ở Việt Nam phải trích nộp thuế TNDN nhà thầu

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
564
116
43
webketoan.com.vn
Công văn số 37372/CTHN-TTHT ngày 1/8/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

Công ty ở nước ngoài nếu có hoạt động chuyển nhượng cổ phần tại Việt Nam thì phải nộp thuế nhà thầu theo quy định tại Thông tư 103/2014/TT-BTC .

Tuy nhiên, sẽ được miễn trích nộp khoản thuế GTGT nhà thầu, không phân biệt là giao dịch chuyển nhượng vốn hay chuyển nhượng chứng khoán (tiết d khoản 8 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC).

Riêng thuế TNDN nhà thầu, nếu đây là giao dịch chuyển nhượng vốn thì tính nộp theo quy định tại Điều 14 Thông tư 78/2014/TT-BTC (sửa đổi tại Điều 8 Thông tư 96/2015/TT-BTC).

Nếu đây là giao dịch chuyển nhượng chứng khoán thì thuế TNDN phải nộp được xác định theo quy định tại Điều 4, Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC .

Việc kê khai thuế TNDN (nhà thầu) được thực hiện theo quy định tại Điều 8, Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều