Những lưu ý khi ghi tên hàng hóa trên hóa đơn điện tử

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 37367/CTHN-TTHT ngày 1/8/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về tên hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn.

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, hóa đơn điện tử chỉ hợp pháp khi đảm bảo đúng, đầy đủ về hình thức và nội dung theo quy định.

Trong đó, tên hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn phải thể hiện đúng theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Cụ thể, tên hàng hóa, dịch vụ phải thể hiện bằng tiếng Việt. Nếu hàng hóa có nhiều chủng loại khác nhau thì tên hàng phải thể hiện chi tiết đến từng chủng loại.

Trường hợp hàng hóa phải đăng ký quyền sở hữu thì trên hóa đơn phải thể hiện số hiệu, ký hiệu đặc trưng của hàng hóa mà khi đăng ký pháp luật có yêu cầu (chẳng hạn số khung, số máy của ô tô, xe máy, địa chỉ, cấp nhà, số tầng ngôi nhà,...).

Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn () hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt với cỡ chữ nhỏ hơn.

Nguồn: LuatVietnam.net
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều